Home / Tin Tức Tổng Hợp Mới Nhất

Tin Tức Tổng Hợp Mới Nhất

Sử dụng từ “nhất” trong quảng cáo cần lưu ý điều gì?

Các doanh nghiệp, cá nhân có quyền quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của mình. Nhưng nếu việc quảng cáo đó không đúng quy định thì sẽ là hành vi vi phạm luật. Trong đó, sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hay những từ có nghĩa …

Read More »