Home / Tag Archives: ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội

Tag Archives: ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội

Điểm chuẩn ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội từ 13-15 – Tuyển sinh 2018 – Tin Nhanh

Hàng loạt ngành của ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có điểm trúng tuyển 13. Điểm chuẩn cụ thể các trường như sau: Điểm chuẩn tính theo đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3, không ưu tiên. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu …

Read More »